Kursupplägg

Kursen kommer att anordnas på plats i Göteborg på Gårda konferens.
Vi tror att ha dig närvarande på plats ger ett större värde och möjligheten att lära sig mer än att ha kursen på distans. Under kursens tre dagar kommer vi att gå igenom praktisk information nödvändig för att förstå principen till MR undersökningen och vad som förväntas stå i ett utlåtande.


Under dessa tre dagar kommer vi att täcka flera undersökningar och efter varje föreläsning kommer vi ha webbaserad fallgenomgång där du som kursdeltagare kommer ha direkt tillgång till flera erfarna radiologer för frågor och funderingar.

För att kunna medverka fullt ut rekommenderas starkt att du tar med dig en laptop och mus!

  • MR Lever och Gallvägar
  • MR Bukspottskörtel
  • MR Tunntarmar
  • MR Njurar och binjurar
  • MR Rektum
  • MR Prostata
  • MR Gynekologi

 Dessa områden inom buken omfattar majoriteten av bukundersökningar genomförda på sjukhus runt om i landet. Efter vår kurs är förhoppningen att ni skall ha en god bas och trygghet i att våga öppna dessa undersökningar och kunna skriva egna utlåtanden. Föreläsningarna kommer att hållas delvis av oss som anordnar kursen, men även av experter inom respektive område.

Delmål för ST-läkare: c1, c2, c6 och c12 (2015) och STc1, STc2, STc6 samt STc12 för 2021.

Kursavgiften är 11,000 SEK exkl moms. Betalas mot faktura.

Plats:
Gårda Konferens, Göteborg

Datum:
15 – 17 Oktober 2024