Välkommen till kursen Basal MR Buk!

Basal MR Buk

Välkommen till kursen ”Basal MR Buk” som vänder sig till dig som vill få en praktisk introduktion till hur man tolkar majoriteten av magnetkameraundersökningar inom buken.


EN INTRODUKTION TILL MR BUK

Välkommen till kursen Basal MR Buk, tre dagar med en fullständig genomgång av samtliga MR undersökningar inom det gastroabdominella och uroradiologiska spektrumet. I den här kursen kommer du få en introduktion till hur man tolkar diagnostiska MR bilder och få en trygghet i att börja producera egna utlåtande till majoriteten av undersökningarna inom buken. Vi kommer att gå igenom enskild undersökning för varje organ och ge vägledning och exempel på hur man ska gå tillväga för att få en förståelse över vilka frågeställningar som är lämpliga att besvara på dessa undersökningar. 

Kursen vänder sig till läkare och röntgensjuksköterskor som vill lära sig om den kliniska nyttan och hur man tar sig an MR bukundersökningar. Vi kommer att ha en praktisk läggning i kursen med fokus på frågeställningar som berör den kliniska vardagen. Det blir enbart en kort genomgång av fysiken rörande magnetkamera.

Vi som ansvarar för kursen jobbar dagligen med subspecialiserad gastro och uroradiologi och har insett behovet av en kurs som ger läkare en trygg introduktion till MR bukradiologi. MR genomförs ofta för vissa specifika frågeställningar till skillnad från den breda diagnostika metoden datortomografi.


Om vi, med hjälp av kursen, kan visa dig grunden och principen för MR, kommer steget över att skapa egna MR bukutlåtanden att minska.

Läs mer

Kursutvärdering för Basal MR Buk 19 – 21 Mars 2024