Tävling Basal MR Buk

Länk till alla fallen

Fråga 1 under Fall A. Hur många gallstenar finns i gallblåsan?

Fråga 2 under Fall B. Hur många mm mäter njurtumören?

Fråga 3 under Fall C. Vilket ROI värde har gallan på ADC kartan?

Samla dina svar och maila till kontakt@bukradiologi.se

De tre första som får rätt svar på frågorna vinner!

Lycka till!

Bukradiologi.se